Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

Profesionálne vedenie účtovníctva

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd. Samozrejmosťou je spracovanie daňového priznania, účtovnej závierky a ďalších účtovných služieb.

Podvojné účtovníctvo vedieme v zmysle platnej legislatívy:

1. Vedenie hlavnej knihy
V hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

2. Účtovný denník
V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

3. Knihy vydaných a odoslaných faktúr
V týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

4. Saldokonto
Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

5. Ročná účtovná závierka
Súčaťou ročnej účtovnej závierky je Súvaha a Výkaz ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke.

6. Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

NAPÍŠTE NÁM

Radi Vám pomôžeme pri spravovaní Vašich financií

 * - povinné položky