O nás

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis týkajúci sa spracovania podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, založenia obchodných spoločností a ich zmien, podnikateľského poradenstva, využitie aktívnych nástrojov zamestnanosti s dôrazom na ušetrenie a získanie finančných zdrojov.

Celý proces začína bezplatnou konzultáciou a analýzou Vašich podnikateľských aktivít.

Následne Vám na základe niekoľkoročných skúseností poradíme a odporučíme najlepšie riešenie Vašich požiadaviek a problémov.

23

ROKOV
SKÚSENOSTÍ

99

ZALOŽENÝCH
SRO

99

ZMIEN v OBCHODNOM REGISTRI

99

Zahraničných osôb

Aktuálne

Aktuálne informácie o zmenách v účtovnej, personálnej, v mzdovej a inej súvisiacej problematike.

Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018

Ak ste SZČO, toto Vás bude zaujímať. Štatistický úrad SR zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2016 a zároveň aj za rok 2016. Z nej môžme určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2017 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Vývoj priemernej mzdy za rok 2016 bol nasledovný:

  • 1. štvrťrok – 867 €,
  • 2. štvrťrok – 901 €,
  • 3. štvrťrok – 889 €,
  • 4. štvrťrok – 990 €,
  • priemer – 912 €.

Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2018, ktorý je 456,00 €. A z neho určiť hranicu zárobku/príjmu za rok 2017, ktorá činí 5 472 €.  Takže ak bude zárobok vyšší ako 5 472 €, budete povinný tieto odvody platiť!

Minimálne odvody do poisťovní od 01.01.2018:

  • zdravotné odvody 63,84 € resp. 31,92 € (14 % resp. 7 %),
  • sociálne odvody 151,16 € (33,15 %).

Pozn.: Informácie sú vypočítané na základe zverejnených štatistík a súčasnej legislatívy.
[Zdroj: Štatistický úrad SR]