Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo vedieme v zmysle platnej legislatívy:

1. Vedenie hlavnej knihy

V hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

2. Účtovný denník

V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

3. Knihy vydaných a odoslaných faktúr

V týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

4. Saldokonto

Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

5. Ročná účtovná závierka

Súčaťou ročnej účtovnej závierky  je Súvaha a Výkaz ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke. 

6. Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

Profesionálne vedenie účtovníctva

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd. Samozrejmosťou je spracovanie daňového priznania, účtovnej závierky a ďalších účtovných služieb.

Napíšte nám

* - povinné položky

overovací kód

Parse error: syntax error, unexpected '<' in /data/3/6/3629bfa6-5c76-46de-893a-cc3aa46204f1/pupp.sk/web/rse/lib.template.php(173) : eval()'d code on line 1